Projektas "Kokybės krepšelis"

 

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų/Europos socialinio fondo lėšomis. Įsakymas
Ši tikslinė valstybės dotacija suteikiama pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius mokykloje. Plačiau.

Dokumentai

Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ savivaldybės ir mokyklos sutartis 2022-07-18 16:00:02 254.91 KB
Plungės Senamiesčio mokyklos projekto „Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas 2022-07-18 16:00:03 6.15 MB
Projekto „Kokybės krepšelis” įgyvendinimui bei koordinavimui sudaryta darbo grupė 2022-07-18 16:00:03 302.18 KB
Veiklos tobulinimo plano patikslinimas Nr. 1. 298.91 KB
Įsakymas dėl Veiklos tobulinimo plano patikslinimo Nr. 1. 43.76 KB
Prezi win mokyklos pristatymas_1 85.54 MB
Mokyklos veiklos teminio išorinio vertinimo ataskaita 2023-06-23 15:12:19 635.17 KB

Mokyklos veiklos tobulinimo plano tikslai ir uždaviniai 

Tikslas: Tobulinti ugdymo(si) proceso organizavimą siekiant asmeninės kiekvieno mokinio pažangos.

Uždaviniai:

 1. Tobulinti pamokos kokybę sudarant sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis pagal poreikius ir galimybes.
 2. Stiprinti įtraukųjį ugdymą sudarant palankias sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis pagal poreikius ir galimybes.

Veikla

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.00 – 12.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30