Mokytojai

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

Kvalifikacinė kategorija

Dėstomi dalykai

Vadovauja
1.

Paulius Zakalskis

Direktorius

Mokytojas

Fizinis ugdymas

-
2.

Juozas Griškus

Pavaduotojas ugdymui

Matematikos mokytojas metodininkas, 2-oji vadybinė kategorija

Matematika

-
3.

Rasa Stonkienė

Pavaduotoja ugdymui

Pradinių klasių ir muzikos vyr. mokytoja, 3-oji vadybinė kategorija

Muzika, neformalus švietimas

-
4.

Regina Adomavičienė

Geografijos mokytoja

Geografijos mokytoja metodininkė

Geografija, gamta

6a kl.

5.

Jūratė Adomavičienė

Etikos mokytoja

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Etika prad. kl.

-

6.

Vilma Augustinė

Socialinė pedagogė Socialinė pedagogė metodininkė    
7.

Daiva Andruškaitė

Chemijos mokytoja

Chemijos mokytoja metodininkė

Chemija

9b kl. 

8.

Dalija Bačkienė

Matematiko mokytoja

Matematikos mokytoja metodininkė

Matematika

 

9.

Virgina Beniušienė

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Pradinis ugdymas

3b kl.

10.

Lina Bulavienė

Technologijų mokytoja

Technologijų mokytoja metodininkė, dailės vyr. mokytoja

Technologijos, dailė, neformalus švietimas

 

11.

Jūratė Černevičienė

Matematikos mokytoja

Matematikos mokytoja metodininkė

Matematika, ekonomika

7a kl.

12.

Alma Čiulčinskienė

Fizinio ugdymo mokytoja

Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė

Fizinis ugdymas, neformalus švietimas

7c kl.

13.

Tatjana Čižauskienė

Anglų kalbos mokytoja

Anglų k. mokytoja metodininkė

Anglų k.

-

14.

Dalia Daratytė

Biologijos mokytoja

Biologijos vyr. mokytoja

Biologija, gamta ir žmogus

-

15.

Laima Domarkienė

Muzikos mokytoja

Muzikos mokytoja metodininkė

Muzika, neformalus švietimas

-

16.

Raminta Danupienė

Anglų kalbos mokytoja

Anglų k. mokytoja

Anglų k.

8d kl.

17.

Dalia Dobravalskienė

Anglų kalbos mokytoja

Anglų k. vyr. mokytoja

Anglų k.

 

18.

Daiva Eirošienė

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Pradinis ugdymas, neformalus švietimas

3c kl.

19.

Aurelija Gerdauskienė

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas, neformalus švietimas

3b kl.

20.

Regina Gusčienė

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas, neformalus švietimas

1c kl.

21.

Evaldas Igaris

Informacinių technologijų mokytojas

Informacinių technologijų vyr. mokytojas

Informacinės technologijos

-

22.

Elena Ivinskienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Lietuvių k. vyr. mokytoja

Lietuvių k.

7d kl.

23.

Sandra Jankauskienė

Anglų kalbos mokytoja

Anglų k. mokytoja metodininkė

Anglų k.

8a kl.

24.

Egidijus Jakštas

Technologijų mokytojas

Technologijų vyr. mokytojas

Technologijos, neformalus švietimas

-

25.

Aušra Jašinskienė

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas, neformalus švietimas

4d kl.

26.

Petras Jurkus

Technologijų mokytojas

Technologijų vyr. mokytojas, dailės mokytojas

Technologijos, dailė, neformalus švietimas

-

27.

Sonata Kazlauskytė

Etikos mokytoja

Etikos mokytoja

Etika

-

28. Kristina Untulytė-Kleinienė Lietuvių kalbos mokytoja Lietuvių k. vyr. mokytoja Lietuvių k., neformalus švietimas 5a kl.
29.

Silva Kurlinkutė

Fizikos mokytoja

Fizikos vyr. mokytoja

Fizika

-

30.

Gitana Kurmanskienė

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas, neformalus švietimas

1b kl.

31.

Jūratė Malinauskienė

Rusų kalbos mokytoja

Rusų k. vyr. mokytoja

Rusų k.

-

32.

Darius Mikalauskas

Fizinio ugdymo mokytojas

Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas

Fizinis ugdymas, neformalus švietimas

8b kl.

33.

Rita Milierienė

Žmogaus saugos mokytoja Mokytoja  Žmogaus sauga -
34.

Loreta Oželienė

Anglų k.mokytoja Anglų k. vyr. mokytoja Anglų k. 8c kl.
35.

Antanas Pagojus

Neformaliojo švietimo vadovas  Muzikos mokytojas metodininkas Neformalus švietimas -
36.

Rūta Paulikienė

Lietuvių k. mokytoja Lietuvių k. mokytoja metodininkė Lietuvių k., neformalus švietimas 6c kl.
37.

Saulius Ratas

Pradinių klasių mokytojas

Pradinių klasių mokytojas metodininkas

Pradinis ugdymas

2b kl.

38.

Vilma Razguvienė

Pradinių klasių mokytojas

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

4c kl.

39.

Jolanta Razmienė

Prancūzų k. mokytoja

Prancūzų k. mokytoja metodininkė

Prancūzų k.

-

40.

Edita Rimeikytė

Šokio mokytoja

Choreografijos vyr. mokytoja

Šokis, neformalus švietimas

-

41.

Daiva Rimkienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja

Lietuvių k.

9a kl.

42.

Kristina Salienė

Matematikos mokytoja 

Matematikos mokytoja metodininkė

Matematika

6b kl.

43.

Alvydas Salys

Informacinių technologijų mokytojas

Informacinių technologijų mokytojas metodininkas

Informacinės technologijos

-

44.

Edita Selenienė

Technologijų mokytoja

Technologijų vyr. mokytoja

Technologijos, neformalus švietimas

10b kl.

45.

Rūta Sodienė

Matematikos mokytoja

Matematikos mokytoja metodininkė

Matematika

 

46.

Irena Stonkienė

Lietuvių k. mokytoja

Lietuvių k. mokytoja metodininkė

Lietuvių k.

-

47.

Edita Strazdauskienė

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas, neformalus švietimas

3a kl. 

48.

Alma Šakienė

Tikybos mokytoja

Tikybos vyr. mokytoja

Tikyba

-

49.

Ilona Šaulienė

Anglų k. mokytoja

Anglų k. vyr. mokytoja

Anglų k.

-

50.

Vilma Šimkienė

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas, neformalus švietimas

1a kl.

51.

Irutė Šimkuvienė Biologijos mokytoja Biologijos mokytoja metodininkė Biologija, gamta ir žmogus -

52.

Sandra Šiškovienė

Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė

 

-

53. Gintarė Taurinskaitė Pradinių klasių mokytoja Mokytoja su kategorija Pradinis ugdymas, neformalus švietimas 1d kl. 

54.

Vilma Taurinskienė

Muzikos mokytoja

Muzikos vyr. mokytoja

Muzika pradinėse klasėse, neformalus švietimas

-

55.

Lidija Tilvikaitė

Rusų k. mokytoja

Rusų k. vyr. mokytoja,

Rusų k.

-

56. Danutė Užkurienė Istorijos mokytoja Istorijos mokytoja metodininkė Istorija 5c kl.

57.

Kristina Ubavičienė

Psichologė

Ketvirtos kategorijos psichologė

 

-

58. Eglė Vagnorienė Pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių vyr. mokytoja Pradinis ugdymas, neformalus švietimas 2d kl. 

59.

Angelija Vaičikauskienė

Tikybos mokytoja

Tikybos vyr. mokytoja

Tikyba

7b kl. 

60.

Violeta Vaišvilienė

Rusų k. mokytoja

Rusų k. vyr. mokytoja

Rusų k.

-

61.

Akvilė Valančienė

Bibliotekos vedėja

 

 

-

62.

Kristina Vaškelevičienė

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas, neformalus švietimas

2c kl. 

63.

Stanislava Venslauskienė

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas, neformalus švietimas

2a kl.

64.

Daiva Vengalienė

Istorijos mokytoja

Istorijos vyr. mokytoja

Istorija, pilietiškumo pagrindai

10b kl. 

65.

Gina Zieringienė

Geografijos mokytoja

Geografijos vyr. mokytoja

Geografija

 

66.

Erika Žemgulienė

Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas, neformalus švietimas

4a kl.

 

Ankstesnių metų mokytojų nuotraukos

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30