Neformalusis švietimas

Už neformalųjį švietimą mokykloje atsakinga

Rasa Stonkienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

61A kab., II aukštas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.00 – 16.45

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.45

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.45

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.45

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 15.30 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas +370 448 71695

El. paštas Rašyti

Informacija

Neformaliojo švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Neformaliojo vaikų švietimo valandos skiriamos, atsižvelgiant į mokinių neformaliojo švietimo poreikius, numatomus ugdymo prioritetus, mokyklos lėšas ir esamus žmogiškuosius išteklius.

Mokykla sudaro galimybes kiekvienam mokiniui, ypač turinčiam nepalankias socialines, ekonomines, kultūrines sąlygas namuose, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, pasirinkti jo saviraiškos poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas, padedančias atsiskleisti pomėgiams ir talentams, ugdyti savarankiškumą, sudaro sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti.

Neformaliojo vaikų švietimo veiklos vykdomos patraukliose ir saugiose mokiniui aplinkose, gali būti organizuojamos ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų, numatant veiklos pobūdį, labiausiai atitinkantį veiklos intensyvumą, periodiškumą, trukmę, išlaikant klasei ugdymo plane numatytą valandų skaičių per metus.

Mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje yra ne mažesnis kaip 12 mokinių, išimtinais atvejais gali būti 7 mokiniai. Programose dalyvaujantys mokiniai žymimi mokyklos Mokinių registre.

Dokumentai

Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo programos 2021 - 2022 m. m 2022-03-08 10:27:57 115.47 KB
Neformaliojo švietimo programos 2022 - 2023 m.m. 2023-07-17 10:16:50 114.51 KB
Neformaliojo švietimo programos 2023 - 2024 m. m. 24.46 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30