Nuostatai

Nuostatai, tvarkų aprašai, kiti dokumentai Atnaujinta Dydis
Plungės Senamiesčio mokyklos nuostatai 39.12 KB
Tvarkų aprašai
Mokyklos mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-10-26 14:49:56 3.96 MB
Mokyklos mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023-11-08 14:39:58 9.04 MB
Ilgalaikio mokinių atleidimo nuo menų, kūno kultūros ir kitų privalomųjų dalykų savaitinių (ar jų dalies) pamokų tvarka 2023-10-26 14:49:56 357.59 KB
1 - 10 klasių mokinių mokymo paviene (savarankiška ir individualia) forma tvarkos aprašas 2023-10-26 14:49:56 413.86 KB
Socialinės-pilietinės veiklos vykdymo tvarka 2023-10-26 14:49:56 150.78 KB
Bendrieji kalbos ugdymo reikalavimai mokykloje 2023-10-26 14:49:56 262.51 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2023-10-26 14:49:56 200.22 KB
Deklaracija apie sveikatos būklę, nebuvimą pareigos izoliuotis ar laikytis kitų nacionalinio visuomenės sveikatos centro nustatytų įpareigojimų. 2023-10-26 14:49:56 14.85 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2023-10-26 14:50:43 218.52 KB
Mokinių elgesio taisyklės 3.58 MB
Taisyklės
Nuotolinio mokymo taisyklės 2023-10-10 13:54:17 638.72 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2023-10-10 13:54:59 252.18 KB
Mokinių taisyklių papildymas 2023-10-10 13:55:35 484.7 KB
Prašymai ir kiti dokumetai
Prašymas išbraukti iš mokinių sąrašų. 76.91 KB
Kaip rasti apsilankymo pas gydytoją informaciją. 2023-11-14 08:43:53 0.96 MB
Įsakymai ir sprendimai
Sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl maitinimo 2018 m. balandžio 10 d. Nr. V-394 2024-01-25 15:13:58 396.16 KB
Sprendimas dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų kainų patvirtinimo 1.6 MB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30