Pradinis ugdymas

Už pradinio ugdymo paslaugą mokykloje atsakinga

Rasa Stonkienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

61A kab., II aukštas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.00 – 16.45

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.45

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.45

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.45

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 15.30 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas +370 448 71695

El. paštas Rašyti

Informacija

Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti mokiniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Pradinis ugdymas vykdomas pagal ketverių metų pradinio ugdymo programas. Jos įgyvendinamos vadovaujantis Pradinio ugdymo programos aprašu, Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina Švietimo, mokslo ir sporto ministras. Pradinis ugdymas.

Ugdymas vykdomas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų: socialinių partnerių edukacinėse aplinkose, muziejuose, lauko erdvėse ir kitur. Mokiniams sudarytos sąlygos dirbti inovatyviai naudojant šiuolaikines mokymo(si) technologijas. 

Pirmosios užsienio kalbos pradedama mokytis 2 klasėje.

Pradinis ugdymas organizuojamas pagal Plungės Senamiesčio mokyklos ugdymo planą:

Mokykloje sukomplektuotos šios pradinio ugdymo klasės (2023-09-01 duomenimis): 

Eil. Nr.

Klasė

Klasės vadovas

Mokinių skaičius

1.

1a

Vilma Šimkienė

24

2.

1b

Gitana Kurmanskienė

24

3.

1c

Regina Gusčienė

24

4.

1d

Gintarė Taurinskaitė

23

5.

2a

Stanislava Venslauskienė

24

6.

2b

Saulius Ratas

24

7.

2c

Kristina Vaškelevičienė

24

8.

2d

Eglė Vagnorienė

24

9.

3a

Edita Strazdauskienė

23

10.

3b

Aurelija Gerdauskienė

23

11.

3c

Daiva Eirošienė

24

12.

4a

Erika Žemgulienė

23

13.

4b

Virgina Beniušienė

22

14.

4c

Vilma Razguvienė

23

15.

4d

Aušra Jašinskienė

22

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30