Logopedas

Logopede mokykloje dirba

Reda Miknienė Logopedė

77 kab., III aukštas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

12.00 – 13.50

 

Antradienis

12.00 – 13.50

 

Trečiadienis

12.00 – 13.50

 

Ketvirtadienis

12.00 – 13.45

 

Penktadienis 12.00 – 13.45  

Kontaktai Mobilusis +370 614 06250

El. paštas Rašyti

Informacija

Logopedo teikiamų paslaugų tikslas – padėti mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimus įsitraukti į pilnavertį ugdymo(si) procesą ir siekti asmeninės pažangos.

Dėl individualių konsultacijų tartis asmeniškai.

Logopedo teikiamos paslaugos

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.
 • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas ir jas taiko, šalinant kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus ne pamokų metu.
 • Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, ugdymo programas.
 • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus  (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
 • Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.
 • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30