Pagrindinis ugdymas

Už pagrindinio ugdymo paslaugą mokykloje atsakingas

Juozas Griškus Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

61 kab., II aukštas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.00 – 16.45

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.45

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.45

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.45

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 15.30 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas +370 448 71695

El. paštas Rašyti

Informacija

Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.

Įgiję pradinį išsilavinimą, mokiniai pradeda mokytis pagal privalomą pagrindinio ugdymo programą, kuri trunka 6 metus ir sudaryta iš dviejų dalių: I dalis – ketverių metų, įgyvendinama 5–8 klasėse, ir II dalis – dvejų metų, įgyvendinama 9–10 klasėse. 

Antrosios užsienio kalbos (rusų k. arba prancūzų k.) pradedama mokytis 6 klasėje.

Pagrindinio ugdymo programos įgyvendinamos vadovaujantis Pagrindinio ugdymo programos aprašu, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina Švietimo, mokslo ir sporto ministras. Pagrindinis ugdymas. 

Baigę pagrindinio ugdymo programą ir norėdami įgyti pagrindinio ugdymo išsilavinimą, mokiniai laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Laikomi privalomieji lietuvių kalbos (gimtosios) ir matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai.

Mokyklos mokymosi aplinkos sudaro galimybes mokinių aktyviam ugdymui, mokymuisi individualiai ir įvairaus dydžio grupėmis, praktinei, eksperimentinei, teorinei ir kitokiai veiklai. 

Pagrindinis ugdymas organizuojamas pagal Plungės Senamiesčio mokyklos ugdymo planą:

Mokykloje sukomplektuotos šios pagrindinio ugdymo klasės (2023-09-01 duomenimis):

Eil. Nr. Klasė Klasės vadovas Mokinių skaičius
1. 5a Dalija Bačkienė 30
2. 5b Kristina Untulytė - Kleinienė 30
3. 5c Danutė Užkurienė 30
4. 6a Regina Adomavičienė 29
5. 6b Kristina Salienė 30
6. 6c Rūta Paulikienė 30
7. 7a Jūratė Černevičienė 29
8. 7b Angelija Vaičikauskienė 30
9. 7c Alma Čiulčinskienė 29
10. 7d Elena Ivinskienė 29
11. 8a Sandra Jankauskienė 30
12. 8b Darius Mikalauskas 29
13. 8c Loreta Oželienė 27
14. 8d Raminta Danupienė 27
15. 9a Daiva Rimkienė 21
16. 9a Daiva Andruškaitė 18
17. 10a Daiva Vengalė 21
18. 10b Edita Selenienė 25
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30