Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS

Pamokų metu mokykloje dirba sveikatos priežiūros specialistė, todėl nesivaržykite ir drąsiai kreipkitės.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste mokykloje dirba

Jūratė Prišmontienė Plungės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistė

17 kab., I aukštas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

7.20 – 17.45

12.00 – 12.30

Antradienis

7.20 – 17.45

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.20 – 17.45

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.20 – 17.45

12.00 – 12.30

Penktadienis 7.20 – 17.45 12.00 – 12.30

Kontaktai Mobilusis +370 638 01305

El. paštas Rašyti

Sveikatos priežiūros specialisto teikiamos paslaugos

 • Organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.
 • Ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius.
 • Ugdo mokinių sveikos gyvensenos gebėjimus.
 • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas. 
 • Prižiūri mokinių maitinimą ir pildo tvarkos apraše numatytus dokumentus.
 • Organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje.
 • Rūpinasi fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija mokykloje.
 • Teikia informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.
 • Dalyvauja formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais.
 • Teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą mokykloje.
 • Vykdo pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką.
 • Kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus ir analizuoja jų rezultatus.
 • Dalyvauja sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
 • Teikia pirmąją medicininę pagalbą.
 • Tvarko medicinos dokumentus, kaupia  metodinę medžiagą sveikatos klausimais.
 • Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją suinteresuotoms institucijoms.
 • Vykdo mokinių (f. 027-1/a) mokyklos darbuotojų (f. 048/a) apskaitą. 
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30