Dokumentai
Nuostatai, tvarkų aprašai, kiti dokumentai Atnaujinta Dydis
Plungės Senamiesčio mokyklos nuostatai 39.12 KB
Tvarkų aprašai
Mokyklos mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-10-26 14:49:56 3.96 MB
Mokyklos mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023-11-08 14:39:58 9.04 MB
Ilgalaikio mokinių atleidimo nuo menų, kūno kultūros ir kitų privalomųjų dalykų savaitinių (ar jų dalies) pamokų tvarka 2023-10-26 14:49:56 357.59 KB
1 - 10 klasių mokinių mokymo paviene (savarankiška ir individualia) forma tvarkos aprašas 2023-10-26 14:49:56 413.86 KB
Socialinės-pilietinės veiklos vykdymo tvarka 2023-10-26 14:49:56 150.78 KB
Bendrieji kalbos ugdymo reikalavimai mokykloje 2023-10-26 14:49:56 262.51 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2023-10-26 14:49:56 200.22 KB
Deklaracija apie sveikatos būklę, nebuvimą pareigos izoliuotis ar laikytis kitų nacionalinio visuomenės sveikatos centro nustatytų įpareigojimų. 2023-10-26 14:49:56 14.85 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2023-10-26 14:50:43 218.52 KB
Mokinių elgesio taisyklės 3.58 MB
Taisyklės
Nuotolinio mokymo taisyklės 2023-10-10 13:54:17 638.72 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2023-10-10 13:54:59 252.18 KB
Mokinių taisyklių papildymas 2023-10-10 13:55:35 484.7 KB
Prašymai ir kiti dokumetai
Prašymas išbraukti iš mokinių sąrašų. 76.91 KB
Kaip rasti apsilankymo pas gydytoją informaciją. 2023-11-14 08:43:53 0.96 MB
Įsakymai ir sprendimai
Sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl maitinimo 2018 m. balandžio 10 d. Nr. V-394 396.16 KB
Sprendimas dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų kainų patvirtinimo 1.6 MB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planai
Ugdymo planas 2023 - 2024 m. m. 2023-09-29 10:56:21 307.76 KB
Ugdymo planas 2022 - 2023 m. m. 2023-09-26 13:17:37 328.58 KB
Ugdymo planas 2021-2022 m. m. 2023-09-26 13:17:52 2.72 MB
Ugdymo planas 2020-2021 m. m. 2023-09-26 13:18:08 2.29 MB
Tvarkaraščiai
1 - 4 klasių pamokų tvarkaraštis 2023 - 2024 m.m. 2023-10-26 15:45:57 455.49 KB
5 - 10 klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m.m. 2023-10-26 15:41:33 832.84 KB
Strateginiai planai
Strateginis veiklos planas 2021-2023 m.  2022-08-04 19:55:29 136.42 KB
Strateginis veiklos planas 2021-2023 m. suvestinė 2022-08-04 19:55:43 2.17 MB
Strateginio plano ataskaita 2020-2022 m. 2022-08-04 19:55:29 332.42 KB
Mėnesio veiklos planai
2023 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2023-12-01 15:49:43 202.02 KB
2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2023-12-01 15:49:44 202.02 KB
2023 m. spalio mėn. veiklos planas 2023-12-01 15:49:44 159.2 KB
2023 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2023-12-01 15:49:44 24.3 KB
2023 m. birželio mėn veiklos planas 2023-12-01 15:49:44 168.78 KB
2023 m. gegužės mėn. veiklos planas 2023-12-01 15:49:44 211.22 KB
2023 m. balandžio mėn. veiklos planas 2023-12-01 15:49:44 119.25 KB
2023 m. kovo mėn. veiklos planas 2023-12-01 15:49:44 278.03 KB
2023 m. vasario mėn. veiklos planas 2023-12-01 15:49:44 196.26 KB
2023 m. sausio mėn. veiklos planas 2023-12-01 15:49:44 128.41 KB
2022 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2023-12-01 15:49:44 31.25 KB
2022 m. lapkričio mėnesio veiklos planas. 2023-12-01 15:49:44 25.81 KB
2022 m. spalio mėnesio veiklos planas 2023-12-01 15:49:44 159.2 KB
Metų veiklos ataskaitos
Mokyklos direktoriaus 2022 m. veiklos ataskaita ir 2023 m. užduotys. 2023-03-14 15:47:07 4.25 MB
Mokyklos direktoriaus užduotys 2022 metams 2023-03-14 15:47:07 91.47 KB
Mokyklos direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaita 2023-03-14 15:47:07 631.11 KB
Mokyklos direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita 2023-03-14 15:47:07 311.61 KB
Mokyklos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita. 2023-03-14 15:47:07 311.61 KB
2019 m. m. veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai (pakeitimas) 2023-03-14 15:47:07 188.47 KB
Mokyklos direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita 2023-03-14 15:47:07 89.4 KB
Veiklos tobulinimo planai
Veiklos tobulinimo planas 2018-2020 m. 2022-03-08 12:45:28 356.6 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas Atnaujinta Dydis
Mokyklos UTA komandos sudėtis. Direktoriaus įsakymas 2023-10-26 16:12:46 492.49 KB
Ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo planas 2023-10-26 16:13:17 3.1 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
Tarpinė finansinė ataskaita 2023 m. III ketv. 2023-10-26 10:03:02 525.24 KB
Tarpinė finansinė ataskaita 2023 m. II ketv. 2023-10-26 10:03:02 523.72 KB
Tarpinė finansinė ataskaita 2023 m. I ketv. 2023-10-26 10:03:02 523.71 KB
2022 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. 1.76 MB
2020 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. 3.81 MB
2021 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. 2022-08-08 15:53:02 2.78 MB
2019 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. 4.22 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
Biudžeto vykdymo ataskaita 2023 m. III ketv. 2023-10-26 10:41:31 359.38 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 2023 m. II ketv. 2023-10-26 10:41:31 352.9 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 2023 m. I ketv. 2023-10-26 10:41:31 332.02 KB
2022 m.
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022 m. 1.59 MB
2021 m.
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021 m. 1.83 MB
2020 m.
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. 1.72 MB
2019 m.
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. 1.47 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Numatomų įsigyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų sąrašas 2022 m. 2023-10-23 11:57:18 439.75 KB
Pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2023-10-23 11:52:32 2.3 MB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2023-10-23 11:52:51 2.13 MB
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2023-10-23 11:57:24 309.71 KB
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimas 2023-10-23 11:49:56 1.25 MB
Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai (Senamiesčio mokyklos stadionas su priklausiniais) 2022-12-10 17:47:25 430.07 KB
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas „Dėl Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programos patvirtinimo“ 2023-11-13 14:40:25 235.24 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Patiekalų pasiūlymas mokamam valgiaraščiui 2022-03-08 10:42:25 1.32 MB
Nemokamo maitinimo valgiaraštis 2022-03-08 10:42:25 1.16 MB
Plungės Senamiesčio mokyklos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarka 2023-10-23 11:48:41 33.18 KB
Plungės Senamiesčio mokyklos mokamas valgiaraštis 8.49 MB
Sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl maitinimo 2018 m. balandžio 10 d. Nr. V-394 396.16 KB
Euro Automat 2023-11-29 13:15:39 3.45 MB
Kasose esančio bufeto asortimentas su kainomis 2023-11-29 13:16:39 1.81 MB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo programos 2021 - 2022 m. m 2022-03-08 10:27:57 115.47 KB
Neformaliojo švietimo programos 2022 - 2023 m.m. 2023-07-17 10:16:50 114.51 KB
Neformaliojo švietimo programos 2023 - 2024 m. m. 24.46 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Platusis įsivertinimas. 2023-02-03 11:16:50 147.51 KB
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Giluminio įsivertinimo ataskaita. 2023-02-03 11:17:20 193.66 KB
2022 - 2023 m. m.
4 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 68.04 KB
8 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 52.53 KB
2021 - 2022 m. m.
4 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 2022-12-28 13:45:50 37.31 KB
8 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 2023-01-30 11:53:08 37.09 KB
2020 - 2021 m. m.
4 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 2022-12-28 13:44:58 35.09 KB
8 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 2022-12-28 13:46:15 35.99 KB
2018-2019 m. m.
2 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 2022-08-08 17:43:21 691.42 KB
4 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 2022-08-08 17:43:21 909.52 KB
6 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 2022-08-08 17:43:22 681 KB
8 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 2022-08-08 17:43:22 614.08 KB
2017-2018 m. m.
2 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 2022-08-08 17:42:20 691.42 KB
4 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 2022-08-08 17:42:21 909.52 KB
6 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 2022-08-08 17:42:21 456.29 KB
8 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 2022-08-08 17:42:21 757.21 KB
2016-2017 m. m.
2 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 2022-08-08 17:41:19 685.19 KB
4 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 2022-08-08 17:41:20 685.24 KB
6 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 2022-08-08 17:41:20 456.03 KB
8 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 2022-08-08 17:41:21 755.14 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos programa 2023-10-23 11:57:49 197.52 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremalių situacijų valdymo planas 2023-10-23 11:58:12 14.9 MB
Ekstremalių situacijų valdymo plano patvirtinimas 2023-10-23 11:58:25 26.53 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2023-10-26 14:50:43 218.52 KB
Ugdymas karjerai Atnaujinta Dydis
Ugdymo karjerai programa 2023-10-23 11:57:11 643.63 KB
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas 2023-10-23 11:57:35 224.5 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 62.92 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 97.13 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 115.28 KB
Mokinių pavežėjimas Atnaujinta Dydis
Moksleivių pavėžėjimo sutartis 5.29 MB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ savivaldybės ir mokyklos sutartis 2022-07-18 16:00:02 254.91 KB
Plungės Senamiesčio mokyklos projekto „Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas 2022-07-18 16:00:03 6.15 MB
Projekto „Kokybės krepšelis” įgyvendinimui bei koordinavimui sudaryta darbo grupė 2022-07-18 16:00:03 302.18 KB
Veiklos tobulinimo plano patikslinimas Nr. 1. 298.91 KB
Įsakymas dėl Veiklos tobulinimo plano patikslinimo Nr. 1. 43.76 KB
Prezi win mokyklos pristatymas_1 85.54 MB
Mokyklos veiklos teminio išorinio vertinimo ataskaita 2023-06-23 15:12:19 635.17 KB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Sprendimas dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų kainų patvirtinimo 1.6 MB