Dokumentai
Nuostatai, tvarkų aprašai, kiti dokumentai Atnaujinta Dydis
Plungės Senamiesčio mokyklos nuostatai 39.12 KB
Tvarkų aprašai
Mokyklos mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-10-26 14:49:56 3.96 MB
Mokyklos mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023-11-08 14:39:58 9.04 MB
Ilgalaikio mokinių atleidimo nuo menų, kūno kultūros ir kitų privalomųjų dalykų savaitinių (ar jų dalies) pamokų tvarka 2023-10-26 14:49:56 357.59 KB
1 - 10 klasių mokinių mokymo paviene (savarankiška ir individualia) forma tvarkos aprašas 2023-10-26 14:49:56 413.86 KB
Socialinės-pilietinės veiklos vykdymo tvarka 2023-10-26 14:49:56 150.78 KB
Bendrieji kalbos ugdymo reikalavimai mokykloje 2023-10-26 14:49:56 262.51 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2023-10-26 14:49:56 200.22 KB
Deklaracija apie sveikatos būklę, nebuvimą pareigos izoliuotis ar laikytis kitų nacionalinio visuomenės sveikatos centro nustatytų įpareigojimų. 2023-10-26 14:49:56 14.85 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2023-10-26 14:50:43 218.52 KB
Mokinių elgesio taisyklės 3.58 MB
Taisyklės
Nuotolinio mokymo taisyklės 2023-10-10 13:54:17 638.72 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2023-10-10 13:54:59 252.18 KB
Mokinių taisyklių papildymas 2023-10-10 13:55:35 484.7 KB
Prašymai ir kiti dokumetai
Prašymas išbraukti iš mokinių sąrašų. 76.91 KB
Kaip rasti apsilankymo pas gydytoją informaciją. 2023-11-14 08:43:53 0.96 MB
Įsakymai ir sprendimai
Sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl maitinimo 2018 m. balandžio 10 d. Nr. V-394 2024-01-25 15:13:58 396.16 KB
Sprendimas dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų kainų patvirtinimo 1.6 MB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planai
Ugdymo planas 2023 - 2024 m. m. 2023-09-29 10:56:21 307.76 KB
Ugdymo planas 2022 - 2023 m. m. 2023-09-26 13:17:37 328.58 KB
Ugdymo planas 2021-2022 m. m. 2023-09-26 13:17:52 2.72 MB
Ugdymo planas 2020-2021 m. m. 2023-09-26 13:18:08 2.29 MB
Tvarkaraščiai
1 - 4 klasių pamokų tvarkaraštis 2023 - 2024 m.m. 2023-10-26 15:45:57 455.49 KB
5 - 10 klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m.m. 2023-10-26 15:41:33 832.84 KB
Strateginiai planai
Strateginis veiklos planas 2021-2023 m.  2022-08-04 19:55:29 136.42 KB
Strateginis veiklos planas 2021-2023 m. suvestinė 2022-08-04 19:55:43 2.17 MB
Strateginio plano ataskaita 2020-2022 m. 2022-08-04 19:55:29 332.42 KB
Mėnesio veiklos planai
2024 m. gegužės mėn. veiklos planas 2024-05-03 10:52:31 220.98 KB
2024 m. balandžio mėn. veiklos planas 2024-05-03 10:39:56 191.67 KB
2024 m. kovo mėn. veiklos planas 2024-05-03 10:39:56 185.48 KB
2024 m. vasario mėn. veiklos planas 2024-05-03 10:39:56 175.49 KB
2024 m. sausio mėn. veiklos planas 2024-05-03 10:39:56 119.67 KB
2023 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2024-05-03 10:39:56 202.02 KB
2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2024-05-03 10:39:56 202.02 KB
2023 m. spalio mėn. veiklos planas 2024-05-03 10:39:56 159.2 KB
2023 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2024-05-03 10:39:56 24.3 KB
2023 m. birželio mėn veiklos planas 2024-05-03 10:39:56 168.78 KB
2023 m. gegužės mėn. veiklos planas 2024-05-03 10:39:56 211.22 KB
2023 m. balandžio mėn. veiklos planas 2024-05-03 10:39:56 119.25 KB
2023 m. kovo mėn. veiklos planas 2024-05-03 10:39:56 278.03 KB
2023 m. vasario mėn. veiklos planas 2024-05-03 10:39:56 196.26 KB
2023 m. sausio mėn. veiklos planas 2024-05-03 10:39:56 128.41 KB
2022 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2024-05-03 10:39:56 31.25 KB
2022 m. lapkričio mėnesio veiklos planas. 2024-05-03 10:39:56 25.81 KB
2022 m. spalio mėnesio veiklos planas 2024-05-03 10:39:56 159.2 KB
Metų veiklos ataskaitos
Mokyklos direktoriaus 2023 m. veiklos ataskaita 2024-01-19 09:49:47 299.25 KB
Mokyklos direktoriaus 2022 m. veiklos ataskaita ir 2023 m. užduotys. 2024-01-19 09:49:47 4.25 MB
Mokyklos direktoriaus užduotys 2022 metams 2024-01-19 09:49:47 91.47 KB
Mokyklos direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaita 2024-01-19 09:49:47 631.11 KB
Mokyklos direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita 2024-01-19 09:49:47 311.61 KB
Mokyklos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita. 2024-01-19 09:49:47 311.61 KB
2019 m. m. veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai (pakeitimas) 2024-01-19 09:49:47 188.47 KB
Mokyklos direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita 2024-01-19 09:49:47 89.4 KB
Veiklos tobulinimo planai
Veiklos tobulinimo planas 2018-2020 m. 2022-03-08 12:45:28 356.6 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas Atnaujinta Dydis
Mokyklos UTA komandos sudėtis. Direktoriaus įsakymas 2023-10-26 16:12:46 492.49 KB
Ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo planas 2023-10-26 16:13:17 3.1 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
Tarpinė finansinės ataskaita 2024 m. I ketv. 669.29 KB
2023 m.
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2.38 MB
2022 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. 1.76 MB
2020 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. 3.81 MB
2021 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. 2022-08-08 15:53:02 2.78 MB
2019 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. 4.22 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023 m. 1.7 MB
2022 m.
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022 m. 1.59 MB
2021 m.
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021 m. 1.83 MB
2020 m.
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. 1.72 MB
2019 m.
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. 1.47 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Numatomų įsigyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų sąrašas 2022 m. 2023-10-23 11:57:18 439.75 KB
Pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2023-10-23 11:52:32 2.3 MB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2023-10-23 11:52:51 2.13 MB
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2023-10-23 11:57:24 309.71 KB
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimas 2023-10-23 11:49:56 1.25 MB
Visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai (Senamiesčio mokyklos stadionas su priklausiniais) 2022-12-10 17:47:25 430.07 KB
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas „Dėl Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programos patvirtinimo“ 2023-11-13 14:40:25 235.24 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Nemokamo maitinimo valgiaraštis 2024-01-25 15:13:58 1.16 MB
Mokamo maitinimo valgiaraštis 2024 m. 2024-01-25 15:15:55 4.34 MB
Plungės Senamiesčio mokyklos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarka 2024-01-25 15:13:58 33.18 KB
Plungės Senamiesčio mokyklos mokamas valgiaraštis 2024-01-25 15:13:58 8.49 MB
Sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl maitinimo 2018 m. balandžio 10 d. Nr. V-394 2024-01-25 15:13:58 396.16 KB
Euro Automat 2024-01-25 15:13:58 3.45 MB
Kasose esančio bufeto asortimentas su kainomis 2024-01-25 15:13:58 1.81 MB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo programos 2021 - 2022 m. m 2022-03-08 10:27:57 115.47 KB
Neformaliojo švietimo programos 2022 - 2023 m.m. 2023-07-17 10:16:50 114.51 KB
Neformaliojo švietimo programos 2023 - 2024 m. m. 24.46 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Platusis įsivertinimas. 2023-02-03 11:16:50 147.51 KB
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Giluminio įsivertinimo ataskaita. 2023-02-03 11:17:20 193.66 KB
2022 - 2023 m. m.
4 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 68.04 KB
8 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 52.53 KB
2021 - 2022 m. m.
4 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 2022-12-28 13:45:50 37.31 KB
8 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 2023-01-30 11:53:08 37.09 KB
2020 - 2021 m. m.
4 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 2022-12-28 13:44:58 35.09 KB
8 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 2022-12-28 13:46:15 35.99 KB
2018-2019 m. m.
2 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 2022-08-08 17:43:21 691.42 KB
4 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 2022-08-08 17:43:21 909.52 KB
6 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 2022-08-08 17:43:22 681 KB
8 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 2022-08-08 17:43:22 614.08 KB
2017-2018 m. m.
2 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 2022-08-08 17:42:20 691.42 KB
4 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 2022-08-08 17:42:21 909.52 KB
6 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 2022-08-08 17:42:21 456.29 KB
8 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 2022-08-08 17:42:21 757.21 KB
2016-2017 m. m.
2 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 2022-08-08 17:41:19 685.19 KB
4 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 2022-08-08 17:41:20 685.24 KB
6 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 2022-08-08 17:41:20 456.03 KB
8 kl. mokinių pasiekimų vertinimas 2022-08-08 17:41:21 755.14 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos programa 2023-10-23 11:57:49 197.52 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremalių situacijų valdymo planas 2023-10-23 11:58:12 14.9 MB
Ekstremalių situacijų valdymo plano patvirtinimas 2023-10-23 11:58:25 26.53 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka 2023-10-26 14:50:43 218.52 KB
Ugdymas karjerai Atnaujinta Dydis
Ugdymo karjerai programa 2023-10-23 11:57:11 643.63 KB
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas 2023-10-23 11:57:35 224.5 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 62.92 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 97.13 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 115.28 KB
Mokinių pavežėjimas Atnaujinta Dydis
Moksleivių pavėžėjimo sutartis 5.29 MB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ savivaldybės ir mokyklos sutartis 2022-07-18 16:00:02 254.91 KB
Plungės Senamiesčio mokyklos projekto „Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas 2022-07-18 16:00:03 6.15 MB
Projekto „Kokybės krepšelis” įgyvendinimui bei koordinavimui sudaryta darbo grupė 2022-07-18 16:00:03 302.18 KB
Veiklos tobulinimo plano patikslinimas Nr. 1. 298.91 KB
Įsakymas dėl Veiklos tobulinimo plano patikslinimo Nr. 1. 43.76 KB
Prezi win mokyklos pristatymas_1 85.54 MB
Mokyklos veiklos teminio išorinio vertinimo ataskaita 2023-06-23 15:12:19 635.17 KB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Sprendimas dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų kainų patvirtinimo 1.6 MB
Įtraukusis ugdymas Atnaujinta Dydis
Specialioji pedagoginė pagalba tvariam švietimui personalizuoto ugdymo srityje 2024-02-26 08:27:39 3.48 MB
Rekomendacijos ABP pritaikymui elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams 2024-02-26 08:28:55 297.4 KB
Rekomendacijos ABP pritaikymui intelekto sutrikimų turintiems mokiniams 363.08 KB
Rekomendacijos ABP pritaikymui judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų turintiems mokiniams 375.07 KB
Rekomendacijos ABP pritaikymui kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams 282.28 KB
Rekomendacijos ABP pritaikymui mokymosi sunkumų turintiems mokiniams 274.82 KB
Rekomendacijos ABP pritaikymui mokymosi sutrikimų (bendrųjų, specifinių, neverbalinių) turintiems mokiniams 282.16 KB
Rekomendacijos ABP pritaikymui turintiems negalią dėl įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams 2024-02-26 08:30:09 608.89 KB
Vaikų nusiraminimo būdai 343.4 KB
Rekomendacijos. Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų. 24.93 MB