Ugdymas karjerai

KUO BŪSI UŽAUGĘS?
...Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje
                                                                                                                            (L. Donskis)

Karjeros koordinatore mokykloje dirba

Edita Selenienė Ugdymo karjerai koordinatorė

28 kab., I aukštas

Atsakinga už ugdymą karjerai 6 - 10 klasėse.

Darbo laikas

Savaitės diena

Darbo valandos mokykloje

Pietų pertrauka

Pirmadienis

10.00 - 15.30

12.00 - 12.30

Antradienis

9.40 - 16.10

12.00 - 12.30

Trečiadienis

12.00 - 16.00

-

Ketvirtadienis

15.30 - 16.30

-

Penktadienis

13.40 - 15.40

-

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Jūratė Adomavičienė Ugdymo karjerai koordinatorė

Skaitykla, I aukštas

Atsakinga už ugdymą karjerai 1 - 5 klasėse.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.00 - 12.00

12.30 - 13.30

12.00 - 12.30

Antradienis

10.15 - 12.00

13.15 - 14.30

12.45 - 13.15

Trečiadienis

8.00 - 11.00

12.20 - 13.20

12.45 - 13.15

Ketvirtadienis

8.00 - 11.00

12.20 - 13.20

12.45 - 13.15
Penktadienis 12.00 - 14.00 11.30 - 12.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Informacija

Ugdymas karjerai mokykloje

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.         

Uždaviniai:

 • sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;
 • ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
 • padėti klasės vadovams organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą;
 • teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
 • padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
 • teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.);
 • bendradarbiaujant su klasės vadovais ir mokyklos vadovybe organizuoti profesines išvykas į studijų muges ir susitikimus su  mokymosi įstaigų atstovais bei socialiniais partneriais.

Ugdymo karjeros kumunikacija vykdoma Facebook puslapyje

Dokumentai

Ugdymas karjerai Atnaujinta Dydis
Ugdymo karjerai programa 2023-10-23 11:57:11 643.63 KB
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas 2023-10-23 11:57:35 224.5 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 12.55 – 13.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30